Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.11765/12435
Meteorologia mediterrània: de Josep M. Jansà a avui
Title: Meteorologia mediterrània: de Josep M. Jansà a avui
Authors: Jansà Clar, AgustíAutor AEMET
Keywords: Meteorología; Historia de la meteorología
Issue Date: 1998
Publisher: Universitat de les Illes Balears
Citation: Territoris. Revista del Departament de Ciències de la Terra. 1998, 1, p. 171-186
Abstract: [CAT]Josep Maria Jansà va poder ser considerat, d’alguna manera, profeta de la meteorologia mediterrània, entesa com una meteorologia singular i específica. Una apropiada selecció d’escrits seus permet reconstruir la visió global d’aquesta meteorologia que va edificar Jansà. En aquest treball es confronta aquesta visió amb els coneixements que actualment tenim sobre la meteorologia mediterrània. El resultat de la comparació ens diu que la visió de Jansà va ser prou encertada i avançada, de manera que es pot considerar globalment vigent, tot i que hi ha hagut alguns desplaçaments quant al nivell de prioritat dels temes i que algunes idees puntuals no resisteixen la crítica actual. En canvi, algunes de les propostes de Jansà encara són un camí obert de recerca, que convé explorar amb més detall per poder millorar el coneixement actual sobre la meteorologia mediterrània.
[EN]Josep Maria Jansà reached, in some way, the consideration of being the prophet of the Mediterranean Meteorology, understood as a singular and specific meteorology. An appropriated selection of his writings allows us the reconstruction of the global vision of the Mediterranean Meteorology that J.M. Jansà constructed. In this work this vision is confronted to the current knowledge that we have nowadays on the Mediterranean Meteorology. The result of the comparison shows us that J.M. Jansà’s vision was so accurate and advanced, even to consider it globally in forced, although that some displacements could be established dealing with the priority level of the themes, and also despite of the fact that some punctual ideas does not resist an actual criticism. On the other hand, some of the proposals made by J.M. Jansà are nowadays an opened door for the research, which should be explored in depth to improve the current knowledge on the Mediterranean Meteorology.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11765/12435
ISSN: 1139-2169
Appears in Collections:Artículos científicos 1995-1999


Files in This Item:
  File Description SizeFormat 
Territoris_1998v01p17...
355,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.

Arcimis Repository
Nota Legal Contacto y sugerencias