Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.11765/12436
Primavera i canvi climàtic
Title: Primavera i canvi climàtic
Authors: Jansà Clar, AgustíAutor AEMET
Keywords: Canvi climàtic; Temperatura; Primavera; Anticicló subtropical; Climate change; Temperature; Spring; Subtropical anticyclone
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat de les Illes Balears
Citation: Territoris. Revista del Departament de Ciències de la Terra. 2012, 8, p. 129-142
Abstract: [CAT]L’escalfament observat a les illes balears els darrers trenta o quaranta anys, com a conseqüència del canvi climàtic, és més del doble del que s’observa a escala planetària. aquest escalfament presenta, a més, una gran estacionalitat. Concretament, a l’observatori de l’aeroport de palma l’escalfament és bastant feble a ple hivern, però presenta un índex màxim exagerat a la primavera i al principi de l’estiu (abril, maig i juny). el desequilibri radiatiu produït per la intensificació de l’efecte hivernacle no és suficient per explicar un escalfament tan important en aquesta època. hi ha d’haver algun mecanisme meteorològic addicional. per tal d’esbrinar a quin mecanisme meteorològic addicional correspon aquest escalfament exagerat, hem analitzat la dinàmica dels mesos de maig i juny entre el 1973 i el 2009, mitjançant les reanàlisis de ncep/ncar, a més d’alguns índexs de teleconnexió i alguns aspectos complementaris del temps local. el resultat és que el gran escalfament observat al maig i juny a les illes balears, a mallorca concretament, està associat amb un augment del predomini de l’anticicló subtropical en aquesta època, la qual cosa significa que és la prolongació de l’estiu dinàmic cap a la primavera. aquest fet, que és compatible amb la coneguda migració cap al nord del camí de les pertorbacions ciclòniques, seria un fet transitori, que de cara al futur s’hauria de desaccelerar, per permetre el desplaçament cap a ple estiu de l’escalfament màxim, tal com indiquen els escenaris climàtics construïts. el sosteniment d’un escalfament tan gran a la primavera no és compatible amb els escenaris climàtics disponibles.
[EN]The warming observed in the Balearic Islands during the past decades (i. e. thirty or forty years) is more than double that of the planetary warming associated with climate change. This significant regional warming shows an important annual variability. At Palma Airport, in particular, the observed warming is quite moderate in winter, but presents an exaggerated maximum in spring and the beginning of summer (April, May, June). The radiative disequilibrium induced by the intensification of the greenhouse effect is not enough to explain such substantial warming; an additional meteorological cause is involved. In order to investigate the additional meteorological mechanisms that contribute to this exaggerated warming, the dynamics of the months of May and June between 1973 and 2009 were analysed by using the NCEP/NCAR reanalyses, as well as teleconnection indices and some complementary weather data. The result is that the warming observed in May-June in the Balearics and Mallorca is associated with an increase in the domain of the subtropical anticyclone this time of the year, which is equivalent to a dynamical elongation of summer towards spring. This fact –compatible with the known northward migration of the cyclone track in the Northern Hemisphere– is probably transitory and will be forced to decelerate in the future. Therefore, looking to future climate scenarios, the largest increase in warming will be displaced to the central summer months (July-August). The sustenance of a major warming in spring is not well-matched with available climate scenarios.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11765/12436
ISSN: 1139-2169
Appears in Collections:Artículos científicos 2010-2014


Files in This Item:
  File Description SizeFormat 
Territoris_2012v08p12...
577,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.

Arcimis Repository
Nota Legal Contacto y sugerencias