Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.11765/6261
La guia d'allaus
Title: La guia d'allaus
Authors: Agencia Estatal de Meteorología (España)
Keywords: Allaus; Riscos naturals; Observació nivometeorològica; Aludes; Avalanchas; Riesgos naturales; Observación nivometeorológica
Issue Date: 2015
Publisher: Agencia Estatal de Meteorología
Publisher version: https://dx.doi.org/10.31978/281-15-010-2
Abstract: La gestió del risc associat als allaus és una complexa tasca multidisciplinar que inclou tant la cartografia de les zones proclius als allaus com la predicció del fenomen, la construcció d'estructures de defensa i el desencadenament artificial. Però, abans de res, és imprescindible conèixer el fenomen i les seves causes. Aquesta guia pretén ser una primera aproximació a dit coneixement a més de proporcionar unes pautes elementals per a la gestió d'aquest risc natural.
Description: Guía disponible en castellano, catalán, euskera y gallego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11765/6261
Appears in Collections:AEMET - Publicaciones en línea


Files in This Item:
  File Description SizeFormat 
La_guia_d_allaus_2015...
3,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.

Arcimis Repository
Nota Legal Contacto y sugerencias