Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.11765/6263
Elur jausien gida
Título : Elur jausien gida
Autor : Agencia Estatal de Meteorología (España)
Palabras clave : Avalanchas; Aludes; Riesgos naturales; Observación nivometeorológica
Fecha de publicación : 2015
Editor: Estatuko Meteorologia Agentzia
Resumen : Elur jausiei loturik doazen arriskuen kudeaketa lan konplexua eta diziplina anitzekoa da, bere baitan, elur jausiak gertatzeko erraztasuna daukaten zonaldeen kartografia, fenomenoaren aurreikustea, babeserako egituren eraikitzea, eta nahita sortutako elur jausiak kontutan hartzen dira. Ala ere, guztiaren aurretik, fenomenoa eta honen zergatiak ezagutu behar dira. Gida honek, arrisku naturalak kudeatzeko beharrezkoak diren jarraibideak emateaz gain, ezaguera hauetara lehendabiziko hurbilketa bat, besterik ez du izan nahi.
Descripción : Guía disponible en castellano, catalán, euskera y gallego
URI : http://hdl.handle.net/20.500.11765/6263
Colecciones: AEMET - Publicaciones en línea


Ficheros en este ítem:
  Fichero Descripción Tamaño Formato  
Elur_jausien_gida_201...
2,99 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo del ítemLos ítems de Arcimís están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.

Repositorio Arcimís
Nota Legal Contacto y sugerencias