Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.11765/6322
L'estudi de la tramuntana: de J.M. Jansà al PYREX
Título : L'estudi de la tramuntana: de J.M. Jansà al PYREX
Autor : Campins, Joan ORCID RESEARCHERID
Palabras clave : Tramuntana; Temporals; Climatologia del vent; Experiment PYREX; Gales; PYREX Experiment; Climatology of the wind
Fecha de publicación : 1998
Editor: Universitat de les Illes Balears
Citación : Territoris. 1998, 1, p. 111-122
Versión del editor: http://www.raco.cat/index.php/Territoris/article/view/116690
Resumen : [CAT]La tramuntana és el vent dominant a Menorca i un dels més importants de la Mediterrània occidental. També és el responsable de la majoria dels temporals d’aquesta zona. J. M. Jansà va ésser un dels primers meteoròlegs que es va dedicar a estudiar aquest vent. Entre les seves contribucions cal destacar la climatologia del vent en altura i un minuciós estudi sobre la tramuntana a l’illa de Menorca. En aquest article es repassen la contribució de J. M. Jansà al coneixement de la tramuntana, així com els recents resultats que sobre aquest vent s’han obtingut de l’experiment PYREX.
[EN]The Tramuntana is the strongest and most frequent wind of the Western Mediterranean, responsible for the greater part of gales in that area. J. M. Jansà was one of the pioneers of the study of the Tramuntana. Among his contributions, it can be distinguished the Climatology of the wind in the vertical and a precise study of the Tramuntana, both at Minorca Island. In this paper the contribution of J. M. Jansà to the knowledge of the Tramuntana wind is reviewed as well as the more recent results derived from PYREX Experiment.
URI : http://hdl.handle.net/20.500.11765/6322
ISSN : 2386-7310
1139-2169
Colecciones: Artículos científicos 1995-1999


Ficheros en este ítem:
  Fichero Descripción Tamaño Formato  
Campins_Territoris98.pdf
125,16 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo del ítemLos ítems de Arcimís están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.

Repositorio Arcimís
Nota Legal Contacto y sugerencias