Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.11765/9183
Les nevades a Mallorca en el segle XVIII: l’episodi de 1788
Title: Les nevades a Mallorca en el segle XVIII: l’episodi de 1788
Authors: Segura, Pere A.
Keywords: Climatologia històrica; Nevades; Climatología histórica; Nevadas
Issue Date: 2002
Citation: Guijarro Pastor, J.A. (Ed.). El agua y el clima. España: Publicaciones de la Sociedad Española de Climatología, 2002, p. 555-565
Abstract: [CA]Es difícil trobar referències directes de nevades ja que, si aquestes entren dins un cert grau de normalitat no són recollides en els documents oficials ni en altres fonts indirectes com cròniques, miscel.lànies, etc. Tot i això, hem trobat referenciats fins a 33 nevades al llarg del segle XVIII a Mallorca a les diferents fonts consultades. Dins aquestes nevades dues destaquen sobre les altres per la seva potència, quantitat de neu caiguda i, sobre tot, per les conseqüències catastròfiques que provoquen: són la del 16 de gener de 1726 i la del 26 al 30 de desembre de 1788. Aquesta comunicació, tot i fer referències més generals es centrarà en l’anàlisi de l’episodi de desembre de 1788.
[ES]Es difícil encontrar referencias directas de nevadas ya que, si estas entran en un cierto grado de normalidad no son recogidas en los documentos oficiales ni en otras fuentes indirectas como crónicas, misceláneas, etc. A pesar de ello hemos encontrado referenciadas hasta 33 nevadas a la largo del siglo XVIII en Mallorca en las diferentes fuentes consultadas. Entre estas nevadas, dos destacan sobre las otras por su potencia, cantidad de nieve caída y, sobre todo, por las consecuencias catastróficas que provocan: son la del 16 de enero de 1726 y la del 26 al 30 de diciembre de 1788. Esta comunicación, aunque con referencias más generales se centrará en el análisis del episodio de diciembre de 1788.
Description: Ponencia presentada en: III Congreso de la Asociación Española de Climatología “El agua y el clima”, celebrado en Palma de Mallorca del 16 al 19 de junio de 2002.
Sponsorship : Treball realitzat dins del projecte REN2001-2865-C02-02.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11765/9183
ISBN: 84-7632-757-9
Appears in Collections:(2002, Palma de Mallorca). III Congreso AEC


Files in This Item:
  File Description SizeFormat 
0056_PU-SA-III-2002-P...
332,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.

Arcimis Repository
Nota Legal Contacto y sugerencias