Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.11765/2395
Investigació de la tramuntana a Menorca
Título : Investigació de la tramuntana a Menorca
Autor : Jansà Clar, AgustíCampins, Joan ORCID RESEARCHERID
Palabras clave : Tramontana; Vientos locales
Fecha de publicación : 2015
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Citación : Randa. 2015, 75, p. 143-171
Versión del editor: http://www.pamsa.cat/pamsa/revista/ran/75.html
Resumen : En aquest article ens referirem als estudis destinats a caracteritzar la tramuntana a Menorca i les seves conseqüènciés i als estudis sobre l'enquadrament de la tramuntana de Menorca en el context mediterrani, amb incidència sobre la gènesi d'aquests vents del sector nord a la regió, amb una orientació que hem volgut que fóra històrica, d'història de la ciència. En concret, no es tracta de presentar l'estat actual del coneixetnent de la tramuntana a Menorca, des d'un punt de vista purament científic (tot i que, després de llegit tot l'article, el lector haurà adquirit prou inforrnació en aquest aspecte), sinó que es tracta, més aviat, de revisar com ha anat evolucionant aquest coneixement sobre l tramuntana al llarg de la història.
URI : http://hdl.handle.net/20.500.11765/2395
ISSN : 0210-5993
Colecciones: Artículos científicos 2015-2018


Ficheros en este ítem:
  Fichero Descripción Tamaño Formato  
tramuntanamenorca_jan...
14,77 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo del ítemLos ítems de Arcimís están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.

Repositorio Arcimís
Nota Legal Contacto y sugerencias